Foresatte

For foresatte med barn på Steinsfjorden Montessorriskole. Viktige meldinger, aktuelle datoer verdt å få med seg, og informasjon dersom du som foresatt ønsker å delta mer aktivt i skolearbeidet.

Å skape en god skole sammen

Steinsfjorden skole er foreldredrevet.

Skoleskyss

Dersom du bor i Ringerike kommune har du rett på gratis skyss til skolen.

Kontakt oss

Gode rutiner for å kontake oss.