Foresatte

For foresatte med barn på Steinsfjorden Montessorriskole. Viktige meldinger, aktuelle datoer verdt å få med seg, og informasjon dersom du som foresatt ønsker å delta mer aktivt i skolearbeidet.

Vi skaper god skole sammen

Steinsfjorden skole er en friskole med 80 elever fordelt på 1. – 10 trinn.

Skoleskyss

Dersom du bor i Ringerike kommune har du rett på gratis skyss til skolen.

Kontakt oss

Slik kommer du i kontakt med oss.