Foresatte

Skoleskyss

Skoleskyssruter for skoleåret 2020 / 2021 finner du her.

Alle barn i grunnskolen har rett på fri skoleskyss innen egen hjemkommune. Det betyr at bussene stopper også foran Steinsfjorden Montessoriskole og tilbyr fri skyss til alle elever boende i Ringerike Kommune.

Bor man utenfor Ringerike har man rett på fri skyss frem til hjemkommunens grense, deretter må man betale kostnaden for videre skyss selv.