Foresatte

Skoleskyss

Alle barn i grunnskolen har rett på fri skoleskyss innen egen hjemkommune.

Det betyr at bussene stopper også foran Steinsfjorden Montessoriskole og tilbyr fri skyss til alle elever boende i Ringerike Kommune.

Bor man utenfor Ringerike har man rett på fri skyss frem til hjemkommunens grense, deretter må man betale kostnaden for videre skyss selv.

Har du spørsmål om skoleskyss kan du ta kontakt med oss på e-post rektor@steinsfjordenskole.no eller telefon 92 81 49 19.