Aktuelt

Søknadsfrist 15. januar

For skoleåret 2021/22 er søknadsfrist for ny skoleplass ved Steinsfjorden Montessoriskole 15. januar 2021. Søknaden sender du digitalt her på nettsiden vår.

Søknad til Steinsfjorden Montessoriskole kan gjøres for barn som skal gå grunnskole 1. – 10. trinn fra skoleåret 2021/22. Søknadsfristen for opptak til skolen vår er 15. januar, og søknaden sender du digitalt på nett.


Før du sender inn søknad til oss er det lurt å lese gjennom Inntaksreglementet og våre rutiner for opptak. Plass ved skolen bekreftes først når du har besvart vårt tilbud om plass.

Publisert: søndag 15. november 2020