Aktuelt

Søk plass for skoleåret 2023/24

Fristen for å søke skoleplass for skoleåret 2023/24 er 15. januar 2023. Les mer om søknadsprosessen og fyll ut søknadsskjemaet på nett.

Søknad til Steinsfjorden Montessoriskole kan gjøres for barn som skal gå grunnskole 1. – 10. trinn fra skoleåret 2022/24. Søknadsfristen for opptak til skolen vår er 15. januar 2023, og søknaden sender du digitalt på nett.


Før du sender inn søknad til oss er det lurt å lese gjennom Inntaksreglementet og våre rutiner for opptak. Plass ved skolen bekreftes først når du har besvart vårt tilbud om plass.

Publisert: onsdag 9. november 2022