Skolen

Om Steinsfjorden Montessoriskole

Vår visjon er "å skape verdens beste skole". Det gjør vi ved å bruke montessoripedagogikken til å skape god og aktiv læring hver dag i fantastiske omgivelser omgitt av skog, fjell og vann.

Steinsfjorden Montessoriskole er en grunnskole for alle trinn. Elevene går i 3 aldersblandede grupper, 2 på barnetrinnet og 1 på ungdomstrinnet. De aldersblandede gruppene gir elevene en unik mulighet til å lære av hverandre og ut fra sitt eget nivå.

Pedagogene ved skolen er enten montessoriutdannet eller i gang med montessoriutdanning, og har tilsammen undervisningskompetanse for alle fag. Skolen skal til enhver tid tilby hele spekteret av motiverende og innbydende montessorimateriell.

Vår skole har en friluftsprofil, og bruker nærmiljøet og naturen i undervisningen. Skolen ligger idyllisk til i Åsa, en aktiv bygd på Ringerike med mange engasjerte mennesker. Bygda preges av godt samhold og en god dose lokalpatriotisme og stå-på-vilje. Skolen har en egen venneforening som bidrar til at vi kan drive en flott skole.

Historie

Skolen startet med sin første gruppe elever i 2016, og har til i dag vokst til en skole som favner alle grunnskoletrinn for 71 elever. Skolen drives som et samvirkeforetak og er foreldredrevet. Steinsfjorden Montessoriskole er godkjent av Utdanningsdirektoratet etter friskoleloven. Bedriften ble stiftet allerede i 2009, og er registrert som SA under bransjebenevnelsen "ordinær grunnskoleundervisning".

Våre ansatte

Vi har dyktige pedagoger og dedikerte, høyt kvalifiserte ansatte som støtter opp om undervisning og omsorg for elevene ved skolen. Her finner du en oversikt over våre ansatte og deres kompetanse.

Anne Mari Walbækken Rektor, administrativ leder og pedagog
Marit Billington Sellevoll Pedagogisk leder, kontaktlærer gruppe 1, montessoripedagog
Ingrid Jansen Råd Kontaktlærer gruppe 1, montessoripedagog
Maja Søberg Michelsen Kontaktlærer gruppe 1, pedagog
Tonje Johansen Spes.ped-ansvarlig, kontaktlærer gruppe 1, montessoripedagog under utdanning
Line Eskevik Kontaktlærer gruppe 2, montessoripedagog
Lise Rørholt Sørnskog Kontaktlærer gruppe 2, rådgiver ungdomsskole
Jeanette Olsson Kontaktlærer gruppe 3, pedagog
Johan Hovda Kontaktlærer gruppe 3, montessoripedagog
Alexander Liakyshev Lærer, montessoriassistent
Kjetil Lundahl Barne- og ungdomsarbeider
Anastasia Andersen Barne- og ungdomsarbeider
Kari Helene Dahl Bentzen Assistent
Kent Rune Odderbør Idland Assistent og barnevernspedagog under utdanning
Ingrid Hval Assistent
Trine-Lise Knoph Kontormedarbeider
Jardar Johnsrud Driftsansvarlig