Steinsfjorden Montessoriskole SA
Tjyruhjellveien 4, 3512 HØNEFOSS
Telefon: 915 62 419
Org. nr.:
917425817
E-post: post@steinsfjordenskole.no
 
 
Rektor :
Anne Mari Walbækken Ottesen : rektor@steinsfjordenskole.no
 
Pedagogisk leder:
Marit Billington Sellevoll: mbsellevoll@gmail.com
 
Lærere:
Tonje Johansen (spesialpedagog): tonje@steinsfjordenskole.no
Beate Moe Haugen Brørby
Alexander Liakyshev
Karen Sofie Jødal Pettersen
 
Helsesøster:
Linda Marie Trøen Støa