Skolehagen

SKOLEHAGEN Elevene på skolen er i gang med å anlegge en egen skolehage. Jordet bak skolen er utgangspunktet for skolens nye kjøkkenhage. Det første året

Les mer »

Bruk av omgivelsene

Åsa gir oss det beste utgangspunkt for bruk av omkringliggende områder i skolehverdagen. Bygda ligger perfekt til og har de beste man kan tenke seg

Les mer »

Skoleskyss

SKOLESKYSS Alle barn i grunnskolen har rett på fri skoleskyss innen egen hjemkommune. Jfr. Privatskolelovens § 3-7 har eleven kun krav på fri skoleskyss innenfor

Les mer »

Skolemateriell

Steinsfjorden Montessoriskole har et rikelig utvalg godkjent montessorimateriell av høy kvalitet. Læring i montessoriskoler innebærer bruk av mye praktisk og konkret læremateriell. I matematikk benyttes

Les mer »