Categories
Skolehverdagen

Et lite innblikk i klasserommet

IMG_0272

Klasserommene er lyse og store, og inneholder først og fremst læringsmateriell. Omgivelsene skal inspirere til arbeid og innby til fordypning, konsentrasjon og aktivitet.

Gruppe 1 og gruppe 2 har hvert sitt klasserom med materiell og innredning tilpasset aldersgruppen. Det er tepper og pulter og gruppebord, og elevene beveger seg fritt rundt uten faste plasser.

Hvordan ser hverdagen ut i klasserommet? Her kan du se en liten video

Categories
Skolehverdagen

Skolehagen

hagelaging

SKOLEHAGEN

Elevene på skolen er i gang med å anlegge en egen skolehage.
Jordet bak skolen er utgangspunktet for skolens nye kjøkkenhage. Det første året vil gå til å etablere bed med næringsrik jord, siden jorda som opprinnelig er der består mest av sand og blåleire. Vi vil også prøve å dyrke noen grønnsaker, som poteter, sukkererter og bønner dette året. Elevene er svært delaktige i prosjektet, og en del av uteskoletiden vil bli brukt til å følge opp hagen.

Categories
Skolehverdagen

Bruk av omgivelsene

hyttebygging

Åsa gir oss det beste utgangspunkt for bruk av omkringliggende områder i skolehverdagen.

Bygda ligger perfekt til og har de beste man kan tenke seg av ressurser tilgjengelig rett utenfor dørstokken. Her bruker vi turmuligheter i all slags terreng. Om vinteren er det gode skimuligheter. Fjorden er klar for bruk nesten hele året igjennom og byr på en rekke arenaer både for læring og lek. Bondegårder ligger som perler på en snor og vi samarbeider godt med flere av dem. Her lærer barna om norsk landbruk, alt fra unike norske saueraser og hester, til både vanlig og økologisk landbruk. Bygdas aktive foreningsliv inviterer til læringsareaer der ressurspersoner innen mange fagområder gledelig deler sin kunnskap. Vi mener det ikke finnes et bedre utgangspunkt enn Åsa for nær sagt all slags aktiviteter, og vi vet svært mange er helt enige med oss i det!

Categories
Skolehverdagen

Skoleskyss

buss

SKOLESKYSS

Alle barn i grunnskolen har rett på fri skoleskyss innen egen hjemkommune.

Jfr. Privatskolelovens § 3-7 har eleven kun krav på fri skoleskyss innenfor den kommunen eleven bor i. Det vil si at elever som bor i Ringerike kommune har rett til fri skoleskyss. Elever fra andre kommuner har rett til skolesyss frem til kommunegrensen i hjemkommunen, og må deretter selv betale kostnaden for videre skyss.

Categories
Skolehverdagen

Skolemateriell

materiell2

Steinsfjorden Montessoriskole har et rikelig utvalg godkjent montessorimateriell av høy kvalitet.

Læring i montessoriskoler innebærer bruk av mye praktisk og konkret læremateriell. I matematikk benyttes blant annet perler og modeller, noe som gir elevene et solid grunnlag for matematisk forståelse. I kulturfag (historie, KRLE, geografi, naturfag og lignende) brukes det mye tekstkort som skal kombineres med bilder. Elevene lærer gramatikk ved bruk av farger og symboler, og materiell og aktiviteter tilknyttet dette. Montessoripedagogikken legger stor vekt på aktivitet i læringen, og tar høyde for samarbeidet mellom hånd og hjerne. Derfor har alt materiell et innslag av aktivitet, enten det er å sortere bilder i riktig kategori eller å gå rundt i klasserommet og legge navnelapper på substantiv. Videre kan elevene selv undersøke om de har utført oppgaven riktig, fordi det meste av materiellet har en innebygget kontroll i seg. Dette styrker elevenes selvstendighet.

Alt materiell vi bruker i skolen er forøvrig inkludert i skolepengene.

Elevene disponerer datamaskiner i klasserommene. Skolen har også et lite bibliotek, og samarbeider med Åsa bokbank.

Categories
Skolehverdagen

Ulnes Montessoriskole – film

ulnes-montessoriskole-film

På Ulnes Montessoriskule har de laget en egen film om skolehverdagen. Denne illustrerer godt hvordan det er å være elev i en Montessoriskole.

Her er en link til Ulnes Montessoriskule. Trykk på linken og se den fine filmen de har laget om skolen sin og om hverdagen i en Montessoriskole.

http://www.ulnesmontessoriskule.no/