buss

SKOLESKYSS

Alle barn i grunnskolen har rett på fri skoleskyss innen egen hjemkommune.

Jfr. Privatskolelovens § 3-7 har eleven kun krav på fri skoleskyss innenfor den kommunen eleven bor i. Det vil si at elever som bor i Ringerike kommune har rett til fri skoleskyss. Elever fra andre kommuner har rett til skolesyss frem til kommunegrensen i hjemkommunen, og må deretter selv betale kostnaden for videre skyss.