IMG_1047
“Verdens beste skole”
Steinsfjorden Montessoriskole ligger idyllisk til i Åsa, innerst i Steinsfjorden, og har som visjon å være “verdens beste skole”.

Skolen startet opp i august 2016, og er en grunnskole fra 1. til 7. trinn. Elevene går i aldersblandede grupper, hvor gruppe 1 har elever fra 1. – 3. trinn, og gruppe 2 har elever fra 4. til 7. trinn. Dette gir elevene en unik mulighet til å lære av hverandre og ut i fra sitt eget nivå. Pedagogene på skolen er enten montessoriutdannet, eller igang med montessoriutdanning, og har tilsammen undervisningskompetanse i alle fagene. Skolen skal til enhver tid tilby hele spekteret av motiverende og innbydende montessorimateriell.

Steinsfjorden Montessoriskole SA er et samvirkeforetak, og skolen er foreldredrevet. Når man søker barnet inn på skolen betaler man en engangssum på 3000 kr til sameieforetaket. Dette innskuddet får man tilbake når barnet slutter. Vi krever ikke skolepenger, det gratis å gå på skolen, men det serveres frokost og lunsj (oftest varm) på skolen, i tillegg til frukt til alle elevene i løpet av dagen. Denne tjenesten er obligatorisk og prisen er 500 kr per måned.

På en vanlig dag åpner skolen kl 7.30. Elevene som kommer før 08.15 får tilbud om å spise frokost, og skolen starter kl 8.30 med en tretimers arbeidsøkt. Arbeidsøkten varer frem til lunsj som serveres kl 11.30, og etterpå er det 1 time felles utetid. Etter utetiden er det igjen en arbeidsøkt, frem til skolen er ferdig kl 14.30.
 
Steinsfjorden Montessoriskole er godkjent av Utdanningsdirektoratet etter friskoleloven. Bedriften ble stiftet allerede i 2009 og er registrert som SA under bransjebenevnelse “ordinær grunnskoleundervisning”.