IMG_1195

ÅsaFRI er bygdas fritidsordning for alle barn og unge i alderen 6-18 år med utgangspunkt i “bygdas hjerte” – skoleeiendommen.

Vi starter ÅsaFRI-dagen ved skoleslutt kl. 1430 og holder på frem til kl. 1700. ÅsaFRI er skolens SFO-tilbud, i tillegg til å være åpent for barn som ikke er elever på skolen. Foreldre får her hjelp til å løse “tidsklemma” og barn og unge får en god avrunding av dagene. Det er voksenpersoner som barna kjenner fra skolen og er trygge på som arbeider på ÅsaFRI.

Barna får noe enkelt å spise når de kommer på ÅsaFRI, og tilbudet inneholder en blanding av aktiviteter og frilek. ÅsaFRI er et tilbud utenom skoletiden, og prisene finner man på søknadsskjemaet.

Velkommen til ÅsaFRI!