asa-tegning

Steinsfjorden skole er en tilnærmet leksefri skole. Elevene får gjennomgått og repetert alle fag på en svært god måte gjennom skolehverdagen.

Montessoripedagogikk er lagt opp på en slik måte at alle repetisjoner gjøres i skoletiden.

Med heldagsskole får man i løpet av uken veldig god tid sammen med utdannede pedagoger. Dette gjør at man rekker å komme igjennom hele læreplanen i løpet av tiden man er på skolen. Dette er en anerkjent og god metode for læring og i tillegg vet vi at mange foreldre setter svært stor pris på akkurat dette momentet i Montessoriskolen. Så er det fritt opp til foreldrene å velge om barnet skal gjøre ytterligere skolearbeid hjemme eller om de heller ønsker at barnet skal drive med andre aktiviteter utenom skoletiden.